تست OTDR

بازتاب دهنده نوری حوزه زمان (OTDR) ابزار نوری الکترونیکی می باشد که برای تعیین کردن مشخصات فیبر انجام می شود. OTDR مخفف Optical Time Domain Reflectometer می باشد. دستگاه یک سری از پالس های نوری را به فیبر تحت تست اعمال و تزریق می نماید ، از سر دیگر فیبر نوری که پایان فیبر می باشد نور شروع به پخش شدن می کند (تفرق بازگشت نور) و یا از نقطه ای در طول فیبر منعکس می شود که باعث انعکاس برگشت نور می شود. از این نور پراکنده و یا منعکس شده برای تعیین خصوصیات فیبر نوری استفاده می شود. این معادل این است که یک تجهیز الکترونیکی در حوزه زمان طبق بازتاب ناشی از تغییر در امپدانس کابل تحت تست عمل کند.با اندازه گیری قدرت پالس بازگشت و یکپارچه سازی به عنوان تابعی از زمان، و به عنوان تابعی از طول فیبر نمودار آن ترسیم می شود.

قابلیت اطمینان و کیفیت یک OTDR به دقت اندازه گیری آن، محدوده اندازه گیری، توانایی تشخیص و اندازه گیری رویدادهای (Event) با فواصل نزدیک، سرعت اندازه گیری، و توانایی برای انجام به طور مطلوب تحت عوامل محیطی مختلف بستگی دارد. ابزار تست بر مبنای قیمت آن، ویژگی های ارائه شده ، اندازه، وزن، و سهولت استفاده مقایسه و سنجیده می شود.

برای استعلام قیمت تست OTDR و مشاوره رایگان لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 02188603295 – 02188603296 – 02188215272