مجوزها و گواهینامه ها

01

Global Brand Management Forum

02

3rd Internet Marketing and Branding Conference

03

1st International Conference on Management and Leadership

04

3rd Internet Marketing and Branding Conference

05

نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

06

انجمن مدیریت ایران

07

Summit on Industry

08

International Conference on Modern Management

09

3rd Global Brand Forum

10

Global Brand Management

11              

3rd International Conference on Global Brand

12

سومین اجلاس جهانی نشان منتخب در حوزه مدیریت تعالی

13

همایش بزرگان مدیریت و راهبری

14

International Conference on Modern Management

15

سومین همایش بین المللی بازاریابی و برندینگ اینترنتی

16

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات

17

اولین کنفرانس حقوق تخصصی برند ایران