ویدئو های آموزشی

ویدئوهای آموزشی

معرفی تکنولوژی FTTH

آموزش فیوژن فیبر نوری

کاربرد فیبر نوری در 5G

انواع کانکتور فیبر نوری

انتقال 100G با فیبر نوری

نحوه عبور نور از فیبر نوری

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2410.mov

مقایسه ADSL, FTTN, FTTH

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2416.mov

روند تولید کور فیبر نوری

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2335-1.mov

فناوری فیبر تا خانه FTTH

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2528.mov#t=15

نحوه نصب پریز فیبر نوری در خانه

فیبر OM5, OM4, OM3,OM2,OM1 چیست

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2407.mov

آموزش نصب مفصل فیبر نوری