ویدئوهای آموزشی

معرفی تکنولوژی FTTH

آموزش فیوژن فیبر نوری

کاربرد فیبر نوری در 5G

انواع کانکتور فیبر نوری

انتقال 100G با فیبر نوری

نحوه عبور نور از فیبر نوری

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2410.mov

مقایسه ADSL, FTTN, FTTH

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2416.mov

روند تولید کور فیبر نوری

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2335-1.mov

فناوری فیبر تا خانه FTTH

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2528.mov#t=15

نحوه نصب پریز فیبر نوری در خانه

فیبر OM5, OM4, OM3,OM2,OM1 چیست

https://asiaertebat.com/wp-content/uploads/2019/11/IMG_2407.mov

آموزش نصب مفصل فیبر نوری