فست کانکتور فیبر نوری و نحوه استفاده از آن

فست کانکتور فیبر نوری و نحوه استفاده از آن

با توجه به توسعه سریع تکنولوژی فیبر در خانه (FTTH) استفاده از فست کانکتورها رایج تر شده است. اندازه کوچک این محصول و اتصال سریع آن از ویژگی های فست کانکتور ها می باشد. مونتاژ در محل با استفاده از فست کانکتورها، ممکن است به بهبود طراحی و همچنین کاهش زمان مورد نیاز برای...