کانکتور فیبر نوری و اتصالات باید بازرسی شوند

در شکل شماره 1،  طبق آمار تکنسین های فیبر نوری، ۸۰ درصد قطعی شبکه های فیبر بدلیل کثیف بودن کانکتور فیبر نوری ، پچ کورد فیبر نوری و آداپتور فیبرنوری در مسیر شبکه می‌باشد . 

 شکل شماره 1

در شکل شماره 2 ، کانکتور توسط اسکوپ فیبر نوری بررسی شده  و کثیفی در ناحیه کور (هسته) ،‌ ناحیه کلد و ناحیه فرول کانکتور دیده میشود .

شکل شماره 2

چرا کانکتور فیبر نوری و اتصالات باید بازرسی  و تمیز نگه داشته شوند

این تصورغلط است که یک کانکتور جدید یک اتصال دهنده تمیز است. این درست نیست. این اتصالات در کارخانه ها ساخته شده اند و نه در اتاق تمیز و در دنیای واقعی نصب شده اند که می تواند مکانی غبار آلود باشد. حتی هوایی که تنفس می کنیم مملو از ذرات گرد و غبار است که از 2 میکرومتر تا 5 میکرومتر در آن وجود دارد، بنابراین اگر فقط یک قطعه 5 میکرومتر گرد و غبار شناور در هوا در هسته باشد که تنها 9 میکرومتر هست ، بیش از 50 درصد از نورتلف میگردد.

حتی قرار دادن یا جدا کردن درب های محافظ  کانکتور فیبرنوری باعث بوجود آمدن بار الکتریکی می شود که ذرات گرد و غبار شناور در هوا را جذب می کند. 

در صورتیکه تکنسینها درهنگام وصل کردن پچ کورد فیبرنوری قسمت انتهایی کانکتورفیبرنوری را لمس کنند ، کانکتور کثیف خواهد شد .

طبق آزمایشی که شرکت AFL   انجام داده ، تست‌های ۴۰ درصد پچ کورد فیبرنوری بعد از بسته بندی رد شده اند . شگفت آور هست باید توجه کنید که شبکه فیبر نوری یعنی عبور نور ازیک لوله به‌ قطر ۹ میکرون که هر عامل خارجی بسیار ریز می‌تواند جلو انتشار نور را بگیرد .

          الف) یک کانکتور فیبرنوری کثیف سرعت و راندمان شبکه را تا ۹۰ درصد کاهش می‌دهد .

          ب) یک‌ کانکتورفیبرنوری یا اتصال کثیف می‌تواند موجب قطعی کامل شبکه شود .

          ج) یک‌ کانکتورفیبرنوری کثیف با وصل شدن به یک‌ اتصال دیگر مشکلات را دو برابرمیکند‌.

          د)  با اتصال یک کانکتور فیبر نوری کثیف به سوییچ‌ یا دستگاه OTDR  می‌تواند با خسارت زدن به آنها هزینه هنگفتی را به شبکه تحمیل کند . 

راه حل ساده اینست که اتصالات و کانکتورهای فیبر را به صورت دوره ای چک کنید ، تمیز کنید و مجددا چک کنید و در مدار قرار دهید تا شبکه فیبر نوری شما بهینه کار کند . 

با یک اسکوپ ساده کانکتور و اتصالات را چک کنید و با دستمال بدون پرز (آغشته به الکل ایزوپروپیل که ٪۹۹ باشد بدلیل اینکه اگر با حجم درصد کمتری اقدام به تمییز کردن نمایید در هنگام خشک شدن الکل جای قطرات آب ان باقی می ماند ) و یا با کلینر فیبر نوری اتصالات را تمیز کنید .

 طبق مراحل زیر عمل کنید :

 قدم اول – با اسکوپ فیبرنوری کانکتور و اتصالات را چک کنید.

 قدم دوم – با دستمال بدون پرز آغشته به الکل ایزوپروپیل یا کلینر فیبرنوری تمیز کنید