کانکتور فیبرنوری  یا اتصال گر فیبر نوری

کانکتور فیبرنوری یا اتصال گر فیبر نوری

کانکتور فیبرنوری چیست کانکتور فیبرنوری قطعه ای برای برقراری ارتباط فیبرنوری با سایر ادوات نوری است. کابل فیبر نوری برای اتصال به هر سیستم دیگری باید بوسیله کانکتور فیبرنوری وصل شود . همزمان با توسعه فن آوری فیبر نوری در طول ۳۵ سال گذشته، بسیاری از شرکت ها برای ساخت...