اسلایتر

اسلایتر

اسلایتر (Slitter) روکش بیرونی کابل فیبر نوری ابزاری کارآمد و ضروری برای کار با کابل فیبر نوری است. نیاز به تنظیمات هنگام کار ندارد و اندازه آن از پیش تعیین شده است. کسانیکه یکبار کار اماده سازی کابل فیبر نوری را انجام داده باشند به خوبی میدانند که برداشتن روکش فیبر...