اسپلیتر فیبر نوری چیست؟

اسپلیتر فیبر نوری چیست؟

در توپولوژی های شبکه نوری امروزی، اسپلیتر فیبر نوری به کاربران کمک می کند تا عملکرد مدارهای نوری را به حداکثر برسانند. اسپلیتر فیبر نوری، که به آن اسپلیتر نوری یا اسپلیتر پرتو نیز گفته می شود، یک دستگاه توزیع قدرت نوری یکپارچه موج است که می تواند یک پرتو نور را به دو...