انواع جعبه اتصال فیبر نوری

انواع جعبه اتصال فیبر نوری

جعبه تقسیم یا اتصال فیبر نوری به دو صورت باکس دیواری فیبر نوری و یا رک مونت (قابل نصب در رک ) می باشد . جعبه اتصال  فیبر نوری، فضایی را برای فیوژن فیبر، توزیع، خاتمه، اتصال، ذخیره سازی و دسته بندی و آرایش فیبر نوری فراهم می کند. مدل های ۲ تا ۹۶ کور باکس...