تجهیزات پسیو شبکه و کاربرد آنها

تجهیزات پسیو شبکه و کاربرد آنها

به طور کلی تجهیزات مورد استفاده در شبکه به دو دسته تجهیزات اکتیو(فعال) و پسیو(غیر فعال) شبکه تقسیم می شوند. تجهیزات اکتیو به دستگاه هایی مانند سرور، سوئیچ، روتر و غیره گفته می شود در واقع این تجهیزات سیگنال های الکترونیکی را تولید، هدایت و مسیریابی...