تجهیزات پسیو فیبر نوری

تجهیزات پسیو فیبر نوری

تجهیزات پسیو فیبر نوری تجهیزاتی هستند که در هنگام نصب و بهره برداری از زیر ساخت شبکه ی فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرند. با فراگیر شدن استفاده از زیر ساخت فیبر نوری و شبکه ی FTTx، تولید کنندگان  تجهیزات پسیو فیبرنوری همواره به دنبال تولید تجهیزات نوآورانه، قابل...