دراپ کیبل (Drop Cable)

دراپ کیبل (Drop Cable)

در پروژه های  FTTH (Fiber to the Home) از نوع خاصی از کابل های فیبر نوری استفاده می شود که به آنها کابل دراپ یا دراپ کیبل (Drop Cable) می گویند. کابل دراپ، کابلی است که از آن برای کابل کشی فیبر به ساختمان های مسکونی و خانه در داخل و خارج از ساختمان استفاده می...
کابل دراپ فیبرنوری (FTTH Drop Cable) چیست ؟

کابل دراپ فیبرنوری (FTTH Drop Cable) چیست ؟

کابل دراپ فیبرنوری ، به عنوان بخش مهمی از شبکه FTTH ارتباط بین آخرین نقطه توزیع  تا داخل منزل مشترک می باشد. آنها معمولاً کابل های کم قطر و کم فیبر با طول دهانه پشتیبانی نشده محدود هستند که می توانند به صورت هوایی، زیرزمینی یا دفن شوند. وقتی که به عنوان کابل بیرونی...
کابل دراپ (دراپ کیبل) فیبر نوری-FTTH Drop Cable

کابل دراپ (دراپ کیبل) فیبر نوری-FTTH Drop Cable

کابل دراپ (DROP CABLE) یکی دیگر از انواع کابل های  فیبر نوری است که مورد استفاده کاربران شبکه قرار می گیرد. و برای کابل کشی فیبر به خانه در داخل (و خارج) ساختمان در پروژه های  FTTH بکار برده می شود. کاربرد کابل های فیبر نوری Drop این کابل هم برای نصب در داخل...