دیتا سنتر و مراحل ساخت آن

دیتا سنتر و مراحل ساخت آن

دیتا سنتر(Data Center) چیست؟ قبل از این که مراحل ایجاد و راه اندازی دیتا سنتر را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است یک آشنایی اولیه با دیتا سنتر و کاربرد آن داشته باشید. بسیاری از افراد به محض شنیدن نام دیتا سنتر (مرکز داده) به یاد اتاق های بزرگی می افتند که شامل دیواره...