شبکه فیبر نوری-مجهز شدن سه شهرک صنعتی کردستان به آن

شبکه فیبر نوری-آزاد حکمت مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: طرح اجرای شبکه فیبر نوری در شهرک ‌های صنعتی سرنجیانه سنندج، کامیاران، زرینه و صاحب سقز نیز در آینده نزدیک اجرا خواهد شد و برای سایر شهرک‌های صنعتی جدید در صورت اعلام توسط شرکت شهرک‌های استان این کار انجام...