فیبر نوری سینگل مد G652D  و G657A2 چه تفاوتی دارند؟

فیبر نوری سینگل مد G652D و G657A2 چه تفاوتی دارند؟

تفاوت فیبر نوری سینگل مد G652D  و G657A2  به ساخت شیشه و هسته فیبر نوری دارد. فیبر نوری سینگل مد ITU-T G652D  بیش از 30 سال است که در همه شبکه ها استفاده می شود، فیبر G652D افت کمتری را در نور ایجاد می‌کند که ارتباطات  راه دور (تا 100 کیلومتر و بیشتر) را میسر می‌کند ....