انواع مفصل فیبر نوری و روش نصب آنها

انواع مفصل فیبر نوری و روش نصب آنها

مفصل های فیبر نوری تجهیزاتی هستند که برای فیوژن کردن اتصالات فیبر نوری استفاده می شوند همچنین از نقطه اتصال و فیوژن کابل های فیبر نوری محافظت می کنند. انواع مفصل فیبر نوری با توجه به کاربرد آن ها وجود دارد. از جمله مفصل های هوایی، داکتی و خاکی که معمولا برای کاربرد...