نگهدارنده کابل

نگهدارنده کابل

نگهدارنده کابل ( کابل منیجر ) با رواج اتصالات پرتراکم در سرور روم‌ها یا دیتا سنترها، مدیریت کابل دشوارتر از گذشته شده است. به‌هم‌ ریختگی کابل‌ها اغلب در رَک‌ها رخ می‌دهد و موجب مشکلات زیادی برای نصب‌های بعدی و تعمیر و نگهداری کابل‌ها می‌شود. نصابان شبکه به دنبال...