مواردی که باید در مورد پیگتیل های فیبر نوری بدانید

مواردی که باید در مورد پیگتیل های فیبر نوری بدانید

پیگتیل های فیبر نوری با پچکورد های فیبرنوری فرق دارند. پیگتیل فیبرنوری کابلی است که فقط در یک طرف آن کانکتور فیبر است و در طرف دیگر آن هیچ کانکتوری نیست طرفی که کانکتور دارد برای اتصال به تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که سمت دیگر که بدون کانکتور است با...
پیگتیل فیبرنوری (Fiber Optic Pigtail) چیست؟

پیگتیل فیبرنوری (Fiber Optic Pigtail) چیست؟

در نصب کابل فیبر نوری، چگونگی اتصال کابل ها به سیستم برای موفقیت شبکه حیاتی است. اگر به درستی انجام شود، سیگنال های نوری از طریق پیوند با میرایی کم و از دست دادن بازگشت کمی عبور می کنند. پیگتیل فیبر نوری یک روش بهینه برای اتصال فیبر نوری ارائه می دهد، که در 99 درصد از...
پیگتیل فیبر نوری (Fiber Optic Pigtail)

پیگتیل فیبر نوری (Fiber Optic Pigtail)

پیگتیل فیبر نوری  پیگتیل فیبر نوری یا همان رابط فیبر نوری، یکی از انواع متداول اتصالات در شبکه های فیبر نوری است که در تجهیزات پسیو شبکه فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع کابل که از انواع متداول کابل های فیبر نوری مورد استفاده در شبکه های فیبر نوری می...