کابل های شبکه

کابل های شبکه

کابل های شبکه به مجموعه سیم هایی از جنس مس یا شیشه گفته می‌شود که برای اتصال و انتقال داده و اطلاعات بین کامپیوترها و روترها و سوییچ ها و شبکه های استورج SAN (به طور کلی بین اجزا و مولفه های شبکه) استفاده می‌شود. پس کابل ها رسانه‌ای هستند که داده‌ها در آن جریان دارند...
انواع مختلف کابل کشی شبکه

انواع مختلف کابل کشی شبکه

چهار نوع کابل کشی شبکه کابل شبکه مانند یک رسانا عمل می کند که از طریق آن اطلاعات از یک دستگاه شبکه به دیگری منتقل می شوند. انواع مختلف کابل های شبکه به عنوان ستون فقرات زیرساخت شبکه عمل می کنند. انتخاب نوع صحیح کابل کشی شبکه می تواند تعیین کننده عملکرد شبکه باشد...