کریمپ حرارتی یا Heat Shrink

کریمپ حرارتی یا Heat Shrink

کریمپ های حرارتی یا شرینک حرارتی یکی از تجهیزات پسیو شبکه است، کریمپ های حرارتی جهت حفاظت از نقطه ی جوش اتصالات فیبر نوری در زمانیکه فیبرهای نوری توسط دستگاه فیوژن به یکدیگر جوش داده می‌شوند، استفاده می گردد . کریمپ حرارتی دارای تیوب شفافی است که باعث می شود نقطه ی...