تمیز کاری و تست دوره ای لینکهای فیبر نوری توسط مهندسین

با توجه به پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و افزایش کیفیت کابل های فیبرنوری و کاهش افت نور در هسته کابل های فیبرنوری نسبت به گذشته می بایست هدر رفت و افت نور در آداپتورها و کانکتورهای انتهایی خیلی کمتر از گذشته باشد. این موارد فقط زمانی امکان پذیر است که بازرسی و تمیز کردن...