FTTH چرا به سرعت در حال توسعه است؟

FTTH چرا به سرعت در حال توسعه است؟

‎(Fiber to the Home) FTTH‏ گونه ای از ارتباطات فیبر نوری است که در آن فیبر نوری از یک سرویس دهنده local به کاربر نهایی در منازل و یا دفاتر کار رسیده است FTTH برای اولین بار در سال 1999 معرفی شد و ژاپن اولین کشوری بود که یک پروژه بزرگ FTTH را اجرا کرد.در حال حاضر توسعه...
فیبر سینگل مد و آنچه درباره آن باید بدانیم

فیبر سینگل مد و آنچه درباره آن باید بدانیم

فیبر نوری به دو نوع اصلی فیبرسینگل مد وفیبر مالتی مد تقسیم می شود. فیبر مالتی مود شامل انواع OM1، OM2، OM3، OM4 می باشد. از لحاظ مشخصات اولیه دو نوع فیبر سینگل مد وجود دارد. یکی از این دو نوع از سری G.65x ITU-T است، این مقاله سریG.65x ITU-T را معرفی می کند.   19...